IMG 20160601 101542

 

U Dječji vrtić Kutina, objekt Neven, stigla je nova sprava za igranje. Na sveopće oduševljenje mališana koji će odsad moći uživati u u njoj, te će zasad sigurno sa smješkom dolaziti u vrtić.

Veliko oduševljenje su pokazala i djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju vtić. S nestrpljenjem su upitali tete: „Kada se idemo igrati?“ Sprava je prilagođenja djeci u pomoć koje će vježbati i razvijati motoričke sposobnosti i spretnost. Djeca s poteškoćama u razvoju pokazuju vrlo dobru spretnost i smjelost u aktivnosti.

Nova sprava je motivirala djecu da borave na zraku i red za igru je bio poduži. J

IMG 20160601 101454  IMG 20160601 101528