IMG 20160311 082505 Medium

 

Posjetili smo DV „Neven“. Naši pomagači u radu provode razne aktivnosti sa djecom. Neke od njih su taktilne vježbe kroz igru i provjera njihove kombinatorike kroz umetaljke i slagalice koje obuhvaćaju percepciju u prepoznavanje boje i veličine zadane teme.

IMG 20160429 084239 Medium

Naš pomagač u radu kaže da djeca sa poteškoćama u razvoju vrlo dobro razumiju što se od njih traži u zadanoj aktivnosti. S jednim dječakom paralelno uz djetetovu samoinicijativu uče  brojeve i slova gdje  pokazuje odlično znanje i razumijevanje, te na taj način dijete stječe samopouzdanje u sebe u toj igri. Na taktilnoj traci djeca ubacuju loptice gdje moraju ubaciti u otvor odgovarajuće veličine. Sama aktivnost je  pobudila veliki interes kod djece u grupi.