Dana, 25.03.2014.g., održana je Redovna izborna skupština Udruge OSI - osoba s invaliditetom Kutina.

Planiran je početak u 13 sati, ali je zbog nedostatka kvoruma, prema Statutu, pričekano pola sata kako bi sve donesene odluke bile pravovaljane. Predsjednica je uvodnim pozdravom okupljenim članovima i gostima (dogradonačelnici Grada Kutina: Damir Petravić i Josip Marić; Centar za socijalnu skrb Kutina: Lidija Belančić i Lidija Pranjić; Udruga invalida rada Grada Kutina: Božidar Cesar; Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Kutina: Mihaela Munko i Eva štimac; Udruga slijepih Grada Kutina: Jasna Fuček i Zlata Veselić; Udruga „TOPOT“: Damir Pučak; Anton Merhaut) otvorila Skupštinu.

 

Redovna izborna skupština se odvijala prema Dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela

3. Podnošenje izvješća (verifikacijske komisije, o radu Udruge, financijsko izvješće, izvješće NO) - Sva izvješća su jednoglasno usvojena.

4. Izneseni su prijedlozi Plana rada i Financijskog plana za 2014.g. - Planovi su jednoglasno usvojeni.

5. Donesene su Odluke o razrješnici - Predsjednici, Dopredsjednici, članovima UO i NO, članovima skupštine po delegatskom sistemu (21 član)

6. Upućen je prijedlog na izbor članovima Skupštine o načinu glasovanja - javno / tajno. Većina je odlučila podizanjem ruke da se glasovanje održi javno.

7. Kandidacijska komisija je iznijela prijedloge kandidata za predsjednika/cu Udruge, članove Nadzornog i Upravnog odbora te članove skupštine po delegatskom sistemu (21 član)

Članovi Skupštine su javnim glasovanjem o novom predsjedniku/ci odabrali gđu Jozefinu Kranjčec te joj tim činom ukazali povjerenje za 3. mandat (2014. - 2018.g.).