15.10. održan je Međunarodni dan bijelog štapa u Hotelu Kutina.

 

mdbs1

Uz veliki broj naših članova i uzvanika održan je prigodan program, te presjek rada udruge.

Nastupio je naš mali kućni band, Glazbena škola Ogš Borisa Papandopula Kutina , te naše pjesnjikinje Kristina Semenjuk i Jasna Fuček.

rsz 21mdbs3

Predsjednica udruge "OSI" jozefina Kranjčec sudjelovala je na obilježavanju tog dana.

 

 

Priopćenje za medije vezano uz projekt „ZAŽELI-program zapošljavanja žena“ pod nazivom „ŽENA NIJE SJENA“

ZAŽELI LOGO

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, u okviru Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda, nazvan „Zaželi-program zapošljavanja žena“. Isti je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju žena na tržištu rada i zaštite prava žena, te
promicanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva što govori činjenica da će se zaposliti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a iste će pružati pomoć i
podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga „OSI“ Kutina uspješno je prijavila i ostvarila financijsku podršku u iznosu 2.015.546,69 kn bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava. Projekt će se provoditi 30 mjeseci, a u navedenom razdoblju zaposlit će se žene koje su u evidenciji HZZ-a s najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od
50 godina, žrtve nasilja, samohrane majke, žene s invaliditetom i sl. na razdoblje od 24 mjeseca. Također, osim zapošljavanja, žene će pohađati obrazovanje koje je obvezno prema
projektu a nakon kojeg će steći Potvrdu koja će im osigurati ostanak na tržištu rada i nakon završetka projekta. Zaposliti ćemo 10 žena za 50 krajnjih korisnika na području Grada Kutine,
Grada Popovače, Općina Lipovljani i Velika Ludina, s pripadajućim naseljima. Partneri na projektu su Grad Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Kutina te Centar za
socijalnu skrb Kutina. Suradnju planiramo ostvariti i s Pučkim otvorenim učilištem Kutina preko kojeg će se organizirati obrazovanje žena.
Ovaj projekt je od velike važnosti za našu lokalnu zajednicu jer ćemo smanjiti siromaštvo, poticati zapošljavanje, pomoći najugroženijim skupinama, poticati partnerstva na lokalnoj
razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu učiniti ćemo ljepšim ikvalitetnijim mjestom za živjeti.


Voditelj projekta: Martina Turkalj
Koordintor: Jozefina Kranjčec

preuzmimmrelement2 A5

 Svaki dan uz OA olakšan2“ 

                                   

Naziv projekta: „Svaki dan uz OA olakšan2“

Nositelj projekta: Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina 

Trajanje projekta: 24mjeseci;  

Ovaj Vodič namijenjen je vama koji razmišljate dio svog vremena posvetiti ljudima i zajednici u kojoj živite, a možda ne znate kako to napraviti. U Vodiču ćete pronaći informacije koje vam mogu pomoći u odluci te na koji način možete pronaći volontersku aktivnost koja odgovara vašim interesima i potrebama.

Lokalni volonterski centar je mjesto gdje zainteresirani pojedinci mogu doći i prijaviti se za volontiranje u javnoj instituciji ili nevladinoj organizaciji koja treba volontere na određenoj aktivnosti, a u skladu je s interesima volontera.Volonterski centar se bavi i promocijom volontiranja kao načina na koji se može unaprijediti i razviti zajednica i društvo. 

Korak po korak do volontera

  1. Dođeš u volonterski centar i ispuniš ili doneseš ispunjen upitnik za volontere
  2. upoznaš se s pravima i obvezama volontera, dobiješ potrebne informacije o tome gdje je trenutno moguće volontirati,
  3. upoznaš se s opisom aktivnosti koje kao volonter možeš obavljati, 
  4. prođeš dodatnu edukaciju ukoliko je aktivnost na kojoj ćeš volontirati posebno zahtjevna, 
  5. dobiješ volonterskuu knjižicu u koju se upisuje svaka aktivnost na kojoj volontiraš, 
  6. odgovorne osobe iz volonterskog centra prate tvoj rad i pružaju ti potrebnu podršku.

Razmisli ZAŠTO

Zašto želim volontirati? Želim li pomagati drugima? Želim li upoznati nove ljude? Želim li steći nova iskustva?

Razmisli ŠTO DAJEŠ

Kojim vještinama JA mogu doprinijeti zajednici ili pomoći drugima? Koja znanja i vještine mogu razviti

volontiranjem? Što me zanima? Koja društvena pitanja me zanimaju?

Razmisli KOLIKO SLOBODNOG VREMENA IMAŠ

Koliko svog vremena možeš posvetiti volontiranju? Možeš li volontirati radnim danom ili vikendom?

Samo određenim mjesecima u godini? Želiš li volontirati na kraćim ili dužim aktivnostima?

Razmisli o tomE ŠTO DOBIVAŠ

Bolje upoznaješ ljude koje susrećeš,

sudjeluješ u životu zajednice,

razvijaš nove vještine,

upoznaješ nove ljude,

stječeš nova i korisna iskustva.

Volonter ima PRAVO:

• Na pisanu potvrdu o volontiranju, te na sklapanje Ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži. 

• Na pravovremeno dobivanje informacije o ustanovi ili organizaciji u kojoj će volontirati (vrijeme početka volontiranja, termini, opis posla, supervizija).

• Na angažiranje u skladu s potrebama i željama ili na osnovu dogovora volontera i organizatora volontiranja.

• Na pružanje adekvatne edukacije koja će mu/joj pomoći u provođenju volonterske aktivnosti.

• Na redovnu superviziju.

• Na rad u zdravim i sigurnim uvjetima.

• Na pružanje potrebnih informacija koje će mu/joj pomoći u provođenju volonterske aktivnosti.

• Na ne pružanje volonterske usluge, ukoliko mu/joj se čini da će biti iskorišten za obavljanje zadataka i poslova koji nisu u skladu ili navedeni u ugovoru o volontiranju.

• Na dobivanje povratne informacije o svom provedenom volonterskom radu i načinima na koji se isti može unaprijediti.

• Na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima vezanima uz volontrinaje sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja.

• Na zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

• Na tretman u skladu s ljudskim pravima bez obzira na vjersku, nacionalnu ili etničku pripadnost.

• Na dobivanje uvjerenja, nagrade ili pohvale za uspješno pružene volonterske usluge od strane volonterskog centra ili organizatora volontiranja.

 

Volonter se OBVEZUJE

• Pružati volonterske usluge u skladu s ugovorom o volontiranju koji je potpisao/la.

• Volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim pravilima organizatora volontiranja.

• Prihvatiti odgovornost za ispunjenje zadataka u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama volonterskog posla.

• Davati usluge osobno.

• Poštivati i vladati se u skladu s pravima i obvezama volontera.

• Poštivati povjerljivost podataka organizatora volonterskih usluga i korisnika s kojima radi.

• Odgovorno i na vrijeme izvršiti svoje zadatke ili ukoliko nije u stanju ih obaviti, na vrijeme o tome obavijestiti svog supervizora.

• Razumno donositi odluke o suradnji sa supervizorom, u situacijama kada je to potrebno.

• Dati povratnu informaciju, prijedloge i preporuke supervizoru kako bi se program unaprijedio.

• Raditi kao član/ica tima s osobljem i ostalim volonterima.