Priopćenje za medije vezano uz projekt „ZAŽELI-program zapošljavanja žena“ pod nazivom „ŽENA NIJE SJENA“

ZAŽELI LOGO

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, u okviru Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda, nazvan „Zaželi-program zapošljavanja žena“. Isti je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju žena na tržištu rada i zaštite prava žena, te
promicanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva što govori činjenica da će se zaposliti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a iste će pružati pomoć i
podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga „OSI“ Kutina uspješno je prijavila i ostvarila financijsku podršku u iznosu 2.015.546,69 kn bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava. Projekt će se provoditi 30 mjeseci, a u navedenom razdoblju zaposlit će se žene koje su u evidenciji HZZ-a s najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od
50 godina, žrtve nasilja, samohrane majke, žene s invaliditetom i sl. na razdoblje od 24 mjeseca. Također, osim zapošljavanja, žene će pohađati obrazovanje koje je obvezno prema
projektu a nakon kojeg će steći Potvrdu koja će im osigurati ostanak na tržištu rada i nakon završetka projekta. Zaposliti ćemo 10 žena za 50 krajnjih korisnika na području Grada Kutine,
Grada Popovače, Općina Lipovljani i Velika Ludina, s pripadajućim naseljima. Partneri na projektu su Grad Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Kutina te Centar za
socijalnu skrb Kutina. Suradnju planiramo ostvariti i s Pučkim otvorenim učilištem Kutina preko kojeg će se organizirati obrazovanje žena.
Ovaj projekt je od velike važnosti za našu lokalnu zajednicu jer ćemo smanjiti siromaštvo, poticati zapošljavanje, pomoći najugroženijim skupinama, poticati partnerstva na lokalnoj
razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu učiniti ćemo ljepšim ikvalitetnijim mjestom za živjeti.


Voditelj projekta: Martina Turkalj
Koordintor: Jozefina Kranjčec

preuzmimmrelement2 A5